Actividades de Polideportivo Goronda Beko (Sondika)

Frontón Frontón

Frontón

  • Precio abonado: 11,00 €
  • Precio no abonado: 16,00 €
  • Horario: De lunes a domingo de 10:30 a 14:00 horas.